900.000'DEN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 900.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid deve kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
deve إِبْلٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
büyük koyun sürüsü yahut koyunla keçiden karışık sürü,yünle deve tüyü veya keçi kılı karışık,koyun yapağısı,yün,sahrada yolculara gölge etmek üzere dikilmiz millerin beheri devenin iki su içimi arasında geçen iki günlük susuzluk,çok akçe miktarı,kuyudan çıkan toprakثَلَّةٌ (ج) ثِلَلٌ و ثِلاَلٌ و يقال له ثَلّةٌ اي قطيع و كِسَاءٌ جَيِّد الثَّلَّةِ و حَبْل ثَلَّة و ثَلَّة من الدراهم
insanın ve devenin tabanı altındaki et,deve tırnağı,ayak eti,parmak diplerinin aya tarafındaki etleri,gözün üstünde veya altında beliren yumru et,avuçta parmakların köklerindeki lop etler,gözün üst ve alt kapaklarındaki şiş,büzülüp yer yer beyazlanmış et,kol eti,göz etiبَخَصٌ (و) بَخَصَةٌ : لَحْمٌ تَحْتَ الجَفْنِ الأَسْفَلِ يَظْهَرُ عِنْدَ تَحْدِيٌقِ النَّظَرِ ، لَحْمٌ نَاتِئٌ بَارِزٌ فَوْقَ العَيْنَينِ أو تَحْتِهِمَا ، لَحْمُ القَدَمِ ، لَحْمُ أُصُول الأصَابِعِ ، لَحْمُ الذّرَاعَيِنِ ، لَحْمُ العَينِ
hayal,kuruntu,ulu yol,iri büyük deve,yanlış anlamak,vehim,hayal,kuruntu,hatıra gelen,içe doğan,geniş yol,zan,şüphe,lizyon,nosyon,hastalık korkusu,geniş yol,kalbe bir şey gelme,akla gelen şeyوَهْمٌ (ج) أَوْهَامٌ و وُهُمٌ و وُهُومٌ
ashaptan bir zat ,kısa bodur kimse,kabihülheykel abus ve demin kisme,bedhuy ve bedmeşrep kimse,amr ibn-i el hilli nam kimsenin kılıcı adı cüre ve zebun ve dail kişi yahut öylece olan erkek deve ve şuayb el basri et tabiinin pederinin adıdırحَبْحَابٌ
deve kükremek,böğürmek,tenceçekmek,küçülmek,fire vermek,eksilmek,çekinmek,ürkmek,kovup bağırmak,kükremek,re kaynamak,yılan derisi ses çıkarmak,çekmek,küçülmek,fire vermek,eksilmek,çekinmek,ürkmekكَشَّ ـُـ كَشّاً و كَشِيشاً (تر)
okumasını istemek,tüme varmak,bir şeyi araştırmak,tahkik etmek,tetebu etmek,dişi devenin hamile olup olmadığını tahkik ve tayakkün eylemek için erkek deve ona aşmağı terk ve imsak eylemek,bir cinsin ekser efradında şahide olunan keyfiyeti tamim edip cins-إِسْتَقْرَأَ : إِسِْقْرَاءً ، هُ
deve altı yaşına varmak,birinin on dört dişi düşmek,medih ile veya alel ıtlak vasıf etmek,birini övmek,medih etmek,dua etmek,evsafını zikir ve tadat etmek,yüceltmek,tazim etmek,teşekkür etmek,birinin ikincisi olmak,tekrarlamak,yeniden ve ikinci defa olaraأَثْنَي : إِثْنَاءً ، هُ ، عَلَي ، عَنْ و يقال أَثْنَي عَلَي فُلاَنٍ بالضَّرْبِ
deve ve koyunlara bakmaktaki maharet,bir adamın arkadaşları,dostları,aşiret ve kabilesi,arzu olunan şey,kuyu bileziği,büyük ve kaba odun demedi,bağı,balya,bir kuçak ot,siyaset,idare,ihtiyat,ustat olmak,büyük ve çok bağlanmış odun ve gayri nesneإِبَالَةٌ ، أَبَالَةٌ
ezmek,üzmek,kırmak,parçalamak,yormak,mecbur etmek,çok mihnet ve meşakkate düçar olmak,muhtaç ve mecbur etmek,pek meşakkate düşürmek,zorlamak,zorunlu etmek,birine sığınmaya mecbur etmek,kırmak,deve kuşu yuvasına gitmek,kast etmekأَضَّ ـُِـ أَضّاً ، هُ
erkek deve dişisine aşmayı terketmek,yürekli ve cüretli olup saldırmak,köprü kurmak,beyabanı kat edip geçmek,köprü yapmak,çölü geçmek,cesaret etmek,cesur olmak,cüretli olmak,bahadır olmak,yürekli olmak,kalkışmak,cüret etmekجَسَرَ ـُـ جَسْراً و جَسَارَةً و جُسُوراً عَلي
göz yaşı akıtmak,bir adamı gücendirip darıltmak,kızdırmak,bir kimseye korku vermek,bir kimseyi bir nesneye haris ve meraklı eylemek,ve bir nesneye mecbur ve mülteci kılmak,akıtmak,deve nesneye süt indirmek,ayyuka çıkarmak,atmak,düşürmek,yere vurmak,bırakmأَذْرَي : إِذْرَاءً بِ
şimşek çakmak,şakımak,yıldıramak, yalabımak,parıldamak,ışımak,gök veya bulut parlayıp şimşek çaktırmak,yıldız doğmak,kadın süslenmek,ziynetle parlamak,dişi deve gebe değilken kuyruğunu kaldırıp kendini gebe göstermek,parıldamak,parıl parıl parlamak,korkutmak,tehdit etmek,yıldırmak,yemeğin üstüne parlayacak kadar yağ koymakبَرَقَ ـُـ بَرْقاً و بُرُوقاً و بَرَقَاناً و بَرِيقاً
süratle yürümek,koşmak,içi yapılmadık büyük kuyu,geniş olmak,dört aylık oğlak,bollanmak,genişlenmek şişmek,kabarmak,hastalıktan kurtulup iyileşmek,boğur yani deve aygırı dişilere çok aşmaktan gevşeyip mumkatı ve dermansız olmak,süratle yürümek,koşmak,bollanmak,genişlenmek şişmekجَفَرَ ـُـ جُفُوراً و جَفْراً
uzaklaşmak,ikamet etmek,yaklaşmak,yorulmak,yaklaşmak,ikamet etmek,deve yorulmakزَحَكَ ـَـ زَحْكاً
koyunun gebeliği belirmek,belli olmak,kösnemesi gidip gebe olmak,deve kısmı pek arıklığından yerlerinden kalkmaz olmak,yaralayanı veya katili kısas etmek,öldürmek,bir kimse ölüme yakın olmak,yakın etmek,yaklaştırmak,yaklaşmak,devirdiği yerde bir kimseyi vurup öldürmek,kısas almak,cezasını çekmekأَقَصَّ : إِقْصَاصاً ، عَلَي ، مِنْ ، هُ
Bilgi Paneli
elmawarid.com/info/whatsapp:00-905368448163
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid