900.000'DEN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 900.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid deve kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
deve إِبْلٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
toprak ham kalmak,işlenmemek,yakalamak,tecrübe etmek,denemek,devenin gebe olup olmadığını anlamak için deveyi aygıra çekmek,deve aygırı dişi devenin gebe olup olmadığını koklamasından anlamakبَارَ ـُـ بَوْراً ، هُ
herkesin hilafında olarak kendi reyi ile bir şeye teşebbüs etmek,daima şer ve fesada acele etmek,müsaraat etmek,atılmak,dalmak ,yerinden oynayıp kımıldanmak,sarhoş ayakta durmayıp bila ihtiyar sağa sola gitmek,deve sıcaktan kollarını ziyade oynatarak yürümekتَتَايَعَ : تَتَايُعاً
katı kaba ve bodur kimse,kaba vücütlü adam,mafsalları sık kimse,yaratılışı sıkı ve bodur kimse,bedeni kısa bodur deve aygırı,ekinci,çiftçiتَيَّازٌ و يقال بعير تَيَّازٌ و رجل تَيَّازٌ اي حَرَّاثٌ
dört aylık olup işkembelenmekle sütten kesilerek otlamağa başlayan kuzu veya oğlak,memeden yeni kesilen altı deve yavrusu,etleri kabarıp yemek yemeğe başlayan çocuk,içerisi duvarla örülmemiş veya kısmen örülmüş kuyu,Hz.Aliye nisbet edilen cifir ilmiجَفْرٌ (ج) أَجْفَارٌ و جِفَارٌ و جَفَرَةٌ
ön ayaklarının arası geniş ve ırak olan at ve topaç dirsekli adam,kolları göğsünden ırak olan adam,açık dirsekli deveأَفْتَلُ (ج) فُتْلٌ (م) فَتْلاَءُ : مَنْ تَبَاعَدَ جَنْبَاهُ
bir zahmettir ki davarın memesine arız olur sütü pare pare uyunmuş gibi çıkar,koyun yahut dişi deve sütlü olmakla memesine nazar isabet eylediğinde yahut nemnak yerde yattığından südü pare pare uyuşuk olacak çıkmakخَرَطٌ
geniş deve,geniş kova,ve kavata gibi büyük ve içi çukur davar tırnağı,suvat çeşme,ve ayazmaya denirki ondan hayvanlar ve mevaşi sulanır yahut bir mahsus çeşmenin ismidir,Basra yakınında bir yer adıحَوْءَبٌ
köklü,asli,asil,soylu,hasep nesep sahibi,şerefli,şerif,necip,asaletli,esasi,temelli,esaslı,kök salan,sağlam,metin,muhkem,berk,kök salmış,yerde kökleşmiş olan,sermaya,demirbaş,esaslı mal,eski,kadim,zekeri büyük olan deveأَثِيلٌ : مُؤَثَّلٌ : أصيل ، متأصل ، محكم ، شريف ، قديم ، جمل عظيم الذكر
getirmek,celp etmek,toplamak,şamata etmek,bağırmak,ardından çağırmak,gitsin diye haykırmak,ünlemek,atı arkasından haykırmak,toplanmak,cinayet işlemek,kazanmak,tehdit etmek,cem eylemek,yoldaşlık eylemek,deve gürültü etmek,çığıltı etmek,patırtı etmekأَجْلَبَ : إِجْلاَباً عَلَي ، لِ ، هُ
indirmek,sesini kısmak,aşağı etmek,alçaltmak,düşürmek,ses yumuşak olmak,deve yumuşak yürümek,bir yerde ikamet etmek,kelimenin sonunu esre yapmak,indirmek , alçaltmak , eksiltmek , azaltmak , kelimeyi esre okumak , gizlemekخَفَضَ ـِـ خَفْضاً
çanta,bavul,valiz,,makam,görev,bakanlık,hurç,çanta,valiz,posta,heybe,bakanlık,eyrim dedikleri nesnedir kundak tarzında içini doldurup deve hatbının ense tarafına karlar ve mutlaka palan ve havut ensesine bend olunan nesneحَقِيبَةٌ (ج) حَقَائِبُ
kat,büküm,kıvrım,pli,yılanın kıvrılıp çöreklenmesi,derenin döndüğü yeri,dirseği ,devenin ikinci karında doğurduğu yavru,ikinci defa olarak doğuran deve,bir kavmin seyit ve reisinden sonra gelen,ikinci,gecenin bir saati veya bir miktar vaktiثِنْيٌ (ج) أَثْنَاءٌ و يقال أنفذت كذا ثِنْي كتابي
bir işi gizlemek için kıvırıp,büküp saklamak,eğmek,çevirmek,birini diğerine tercih etmek,dişi deve kuyruğunu beri öte oynatmak,borcunu ödemeyip tehir etmek,geciktirmek,hakkını bilerek inkar etmek,bükmek,burmak,sarmak,borcunu geciktirmek,oyalamak,kıvırmakلَوَي ـِـ لَيّاً و لِيّاً و لَيَّاناً و لَيَّاناً بِ ، عَنْ
dört olmak,ilk bahara girmek,koyun dört yaşına girmek,at beş deve yedi yaşına girmek,üçüncü günde gelmek,iki gün koyup üçüncü gün dönmek,çoğalmakأَرْبَعَ : إِرْبَاعاً
taşırmak,akıtmak,su dökmek,yaş dökmek,kenarlarına kadar doldurmak,su dökünmek,taşırıp dökerek vermek,hacılar sel gibi taşıp Arafattan Minaya doğru dağınık dönmek,kabı taşıncaya dek doldurmak,su serpmek,deve gevişini boğazına geri almak,dolaştırmak,çoğaltmأَفَاضَ : إِفَاضَةً ، بِ ، فِي ، هُ
Bilgi Paneli
elmawarid.com/info/whatsapp:00-905368448163
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid