1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid ard,ardına,arka,arkasında,arka,arka,ard,geri,yerine kalmak,geriye kalmak kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
ard,ardına,arka,arkasında,arka,arka,ard,geri,yerine kalmak,geriye kalmak خَلْفَ ، وَرَاءُ ، وَرَاءَهُ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ard,ardına,arka,arkasında,arka,arka,ard,geri,yerine kalmak,geriye kalmakخَلْفَ ، وَرَاءُ ، وَرَاءَهُ
ard,arka,peş,geri,öte,oğul oğlu, ardında,arkasında,geri,gerinde,öte,öte taraf,arka taraf,başka,arkasına : uşak ağasının arkası sıra giderوَرَاءَ : خَلْفَ نحو : الخَادِمُ يَمْشِي وَرَاءَ سَيِّدِهِ
ard,geri,arka,sırt,dübür,büzük,arka,göt,sırt,oturak,popoدُبْرٌ (ج) أَدْبَارٌ
arka,ard,geriخَلْفَ
nesnenin ardı,arka,geri,ard,sırt,arkasında,sonra,müteakiben,geri,arkasında,arkası,gerisi,gerisinde,birinin yerine geçmek ,babasının yerine durmak,halef,ardıl,yaramaz söz,kötü çoçuk veya söz,nesnenin ardı,arkası,gerisi,gerisinde,birinin yerine geçmek,babasının yerine durmak,halef,ardıl,göğüste olan eyeğü kemiği,kuyudan su çekmekخَلْفٌ (ج) أَخْلاَفٌ : خَلْفَ : مِنْ خَلْفُ
sağrı,geri,ard,arka,kıç,popoكَفَلٌ (ج) أَكْفَالٌ : وَرَاء
arka,kıç,ense,ard,geri,her şeyin sonu,nihayetiأُخُرٌ
hayvanda sağrı ve insanda oturak yeri ve kıç ve uca ve yancık denilen yer,geri,arka,kıç,popo,sekirden,sağrı,geri,ard,arka,kıç,popoكَفَلٌ (ج) أَكْفَالٌ : وَرَاءَ
arka,kıç,ense,ard,geri,her şeyin sonu,nihayeti,gerideki,sonrakiمُؤَخَّرٌ (ج) مُؤَخَّرُون : خَلْفُ
ard,arka,geri,öte,ön,bir taraftan diğer kısmı,orun,oğlun oğluوَرَاءُ و فِي القرآن الكَرِيم
geri gitmek,arka çevirip dönmek,bahtsız olup perişan olmak,ardını dönmek,ardına gitmek,arka vermek,sırt çevirmek,yüzünü döndürmekإِدْبَارٌ (ج) إِدْبَارَاتٌ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
geri gitmekarka çevirmek,,arka çevirip dönmek,bahtsız olup perişan olmak,ardını dönmek,ardına gitmek,arka vermek,yüzünü döndürmek,arka dönmek,gitmek,sırt vermek,sırt çevirmek,arkada bırakmak,davarın sırtı yağır olmak,batı yeline girmek,ricat etmek,geriyeأَدْبَرَ : إِدْبَاراً عَنْ ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
güçsüzlük,acizlik,açık,bir nesnenin gerisi,uca,ard,kıç,sağrı,arka,geri,ucaعَجُزٌ (ج) أَعْجَازٌ و في الشعر
arka,akab,son,evlat,zürriyet,kişinin çocukları ve nesli,topuk,ökçe,ardعَقِبٌ (ج) أَعْقَابٌ
dayanmak,söykenmek,abanmak,istinat etmek,nesneye arka dayamak,arka vermek,arkalanmak,arka koymak,abanmak,güvenmek,itimat etmekإِسْتَنَدَ : إِسْتِنَاداً إِلَي
geciktirmek,tehir etmek,geri bırakmak,sona atmak,sonraya bırakmak,arkada bırakmak,sona bırakmak,sonraya asmak,gerilemek,ertelemek,tecil etmek,geriye bırakmak,geriye koymak,geriye atmak,gerilemek,geride kalmak,geriye almak,salmak,oyalamak,alıkoymak,mani olأَخَّرَ : تَأْخِيراً ، هُ
geriye kalmak,geri koymakإِسْتِئْخَارٌ (ج) إِسْتِئْخَارَاتٌ
ard,ardına,arka,arkasında,arka,arka,ard,geri,yerine kalmak,geriye kalmakخَلْفَ ، وَرَاءُ ، وَرَاءَهُ
sırtı üstüne yatmak,ok hedefi delip geçmek,bir şeyin içine girmek,geriye kalmakإِنْزَرَقَ : إِنْزِرَاقاً فِي
geride kalmak,gerilemek,sonraya kalmak,geri kalmak,geç kalmak,gecikmek,eğleşmek,sona kalmak,eğleşmek,sona kalmak,rötar yapmakتَأَخَّرَ : تَأخُّراً عَنْ
geride kalmak,gerilemek,sonraya kalmak,geri kalmak,geç kalmak,gecikmek,eğleşmek,sona kalmak,eğleşmek,sona kalmak,rötar yapmakتَأَخَّرَ : تَأخُّراً عَنْ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
kirpi başını derisine sokup saklanmak,kabuğuna çekilmek,gizlenmek,köşeye çekilmek,yerde gitmek,bir yere doğru çekilip gitmek,arkadaşlarından geriye kalmak,çok yorulmakقَبَعَ ـَـ قُبُوعاً و قَبْعاً فِي
geç kalmak,geri kalmak,sonraya bırakmak,ertelemek,sona almak,gerilenmek,geride kalmak,sonraya kalmak,tehir etmek,sona kalmak,sona bırakmak,gecikmekإِسْتَأْخَرَ : إِسْتِئْخَاراً عن ..
bir şeyden hoşlanmayıp iğrenmek,tiksinmek,korku,öfke ve endişeden konuşmamak,göğsüne vurmak,sessiz kalmak,suskun kalmak,susmak,sessiz kalmak,suskun kalmakوَجَمَ ـِـ وَجْماً و وُجُوماً
kirpi ve kaplumbağa başını derisine sokup saklanmak,kabuğuna çekilmek,gizlenmek,köşeye çekilmek,yerde gitmek,bir yere doğru çekilip gitmek,arkadaşlarından geriye kalmak,çok yorulmak,tez tez solumakقُبُوعٌ
bir yerde devam üzere mukim olmak,o yeri belde ve memleket edinmek,ittihaz etmek,yurt tutmak,yerleşmek,harekete muktedir olamamak ,dermansız kalmak,hareketsiz kalmak,dermansız kalmak,bir yerde ikamet etmek,hareketsiz kalmak,dermansız kalmakبَلَدَ ـُـ بُلُوداً بِ و قال الشاعرُ
bir yerde eğlenip kalmak,oturup kalmak,adam oğullarına yiyecek toplamak,aramak,geri kalmak,tehir etmek,balarısı bal yapmakتَأرَّي : تَأَرِّياً بِ ، عَنِ ، هُ
bir yerde devam üzere mukim olmak,bir yeri belde ve memleket edinmek,ittihaz etmek,yurt tutmak,yerleşmek,harekete muktedir olamamak ,dermansız kalmak,hareketsiz kalmak,dermansız kalmak,bir yerde ikamet etmek,hareketsiz kalmak,dermansız kalmakبَلَدَ ـُـ بُلُوداً بِ و قال الشاعرُ
yalan söylemek,ansızdan çıka gelmek,bir şeyi almak,tutmak,şaşmak,galebe etmek,hayret etmek,şaşırtmak,dehşete düşürmek,affalamak,şaşa kalmak,şaşmak,dehşet içinde kalmak,donakalmak,renk soluk ve donuk olmak,dehşet içinde kalmak,şaşkın olma,şaşa kalmak,dona kalmak,kızmış devenin kükremesiبَهِتَ ـَـ و بَهَتَ ـُـ و بَهُتَ ـُـ بَهْتاً و في القرآن
kalmak,temelleşmek,kalım baki olma,devam,sürmek,ebediyet,sonsuzluk,kalmak,var olmak,daimi olmak,beka,devamlılık,evvelki hal üzere kalmak,bozulmamak,değişmemek,ölmemekevvelki hal üzere kalmak,beka,kalım,daim olmak,kalmak,temelleşmek,ölümsüzlük,var olmakبَقَاءٌ : بَقْيٌ يُقاَلُ فِي الدُّعَاء البقاء لله وحده
geride kalmak,gerilemek,sonraya kalmak,geri kalmak,geç kalmak,gecikmek,eğleşmek,sona kalmak,eğleşmek,sona kalmak,rötar yapmakتَأَخَّرَ : تَأخُّراً عَنْ
geride kalmak,gerilemek,sonraya kalmak,geri kalmak,geç kalmak,gecikmek,eğleşmek,sona kalmak,eğleşmek,sona kalmak,rötar yapmakتَأَخَّرَ : تَأخُّراً عَنْ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
geç kalmak,geri kalmak,sonraya bırakmak,ertelemek,sona almak,gerilenmek,geride kalmak,sonraya kalmak,tehir etmek,sona kalmak,sona bırakmak,gecikmekإِسْتَأْخَرَ : إِسْتِئْخَاراً عن ..
bir şeyden hoşlanmayıp iğrenmek,tiksinmek,korku,öfke ve endişeden konuşmamak,göğsüne vurmak,sessiz kalmak,suskun kalmak,susmak,sessiz kalmak,suskun kalmakوَجَمَ ـِـ وَجْماً و وُجُوماً
bir yerde devam üzere mukim olmak,o yeri belde ve memleket edinmek,ittihaz etmek,yurt tutmak,yerleşmek,harekete muktedir olamamak ,dermansız kalmak,hareketsiz kalmak,dermansız kalmak,bir yerde ikamet etmek,hareketsiz kalmak,dermansız kalmakبَلَدَ ـُـ بُلُوداً بِ و قال الشاعرُ
bir yerde eğlenip kalmak,oturup kalmak,adam oğullarına yiyecek toplamak,aramak,geri kalmak,tehir etmek,balarısı bal yapmakتَأرَّي : تَأَرِّياً بِ ، عَنِ ، هُ
bir yerde devam üzere mukim olmak,bir yeri belde ve memleket edinmek,ittihaz etmek,yurt tutmak,yerleşmek,harekete muktedir olamamak ,dermansız kalmak,hareketsiz kalmak,dermansız kalmak,bir yerde ikamet etmek,hareketsiz kalmak,dermansız kalmakبَلَدَ ـُـ بُلُوداً بِ و قال الشاعرُ
yalan söylemek,ansızdan çıka gelmek,bir şeyi almak,tutmak,şaşmak,galebe etmek,hayret etmek,şaşırtmak,dehşete düşürmek,affalamak,şaşa kalmak,şaşmak,dehşet içinde kalmak,donakalmak,renk soluk ve donuk olmak,dehşet içinde kalmak,şaşkın olma,şaşa kalmak,dona kalmak,kızmış devenin kükremesiبَهِتَ ـَـ و بَهَتَ ـُـ و بَهُتَ ـُـ بَهْتاً و في القرآن
kalmak,temelleşmek,kalım baki olma,devam,sürmek,ebediyet,sonsuzluk,kalmak,var olmak,daimi olmak,beka,devamlılık,evvelki hal üzere kalmak,bozulmamak,değişmemek,ölmemekevvelki hal üzere kalmak,beka,kalım,daim olmak,kalmak,temelleşmek,ölümsüzlük,var olmakبَقَاءٌ : بَقْيٌ يُقاَلُ فِي الدُّعَاء البقاء لله وحده
nabız atmak,kaymak,geri kalmak,gecikmek,geri kalmak,arkada kalmakأَزَحَ ـَِـ أُزُوحاً
beklemek,bakmak,nazar etmek,gözetmek,hıfız etmek,merhamet etmek,kalmak,beka bulmak,daimi olmak,durmak,eski halinde olmak,baki olmak,devam etmek,sürmek,yaşamak,ber hayat bulunmak,artmak,fazla gelip kalmak,arta kalmak,baki kalmak,devam etmek,sebat etmek,بَقَي ـِـ بَقَاءً و بقْياً و بَقِيَ ـَـ بَقَاءً و بَقْياً و قَلَ الطَّبِيبُ
beka,kalım,kalmak,baki olmak,temelleşmek,kalım baki olma,devam,sürmek,ebediyet,sonsuzluk,kalmak,var olmak,daimi olmak,beka,devamlılık,evvelki hal üzere kalmak,bozulmamak,değişmemek,ölmemekevvelki hal üzere kalmak,beka,kalım,daim olmak,kalmak,temelleşmek,ölümsüzlük,var olmak,ömür,hayatبَقَاءٌ : بَقْيٌ ، ثَبَاتٌ ، إِستِمْرَارٌ ، دَوَامٌ ، خُلُودٌ
kalmak,baki kalmak,geri kalmakتَلِيَ ـَـ تَلَيً مِنْ ، لِ
affalamak,şaşa kalmak,şaşmak,dehşet içinde kalmak,donakalmak,renk soluk ve donuk olmak,dehşet içinde kalmak,şaşkın olmakبَهُتَ ـُـ بَهْتاً و بَهَتاً
öksüz olmak,yetim olmak,yetim kalmak,anasız babasız kalmak,yalınız kalmakيَتِمَ ـَِـ يُتْماً و يَتْماً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
Günün Kelimesi
ElmaWarid